Home

logo bruin

Privacybeleid van VrouwenBron vzw

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de website van VrouwenBron vzw is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Persoonsgegevens

VrouwenBron vzw gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van een eventuele bestelling (zoals het koerierbedrijf).
  • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database
  • Als u daarvoor gekozen hebt kan u via onze nieuwsbrief informatie ontvangen over de werking van VrouwenBron vzw. Als u geen berichten meer wilt ontvangen van VrouwenBron vzw, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar info@vrouwenbron.be. Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.
  • Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over je vraag, inschrijving of bestelling.

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan VrouwenBron vzw niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving).

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wenst u uw gegevens in te kijken? Of wenst u dat VrouwenBron vzw uw gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dien uw verzoek in via email naar info@vrouwenbron.be, zo kunnen we dit snel afhandelen.

Activiteitenkalender

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


* verplicht veld
 

Inlogformulier

Geef naam en wachtwoord